Ilmoitusasiat

Ärende 9. / 58 §

Ilmoitusasiat

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Tarkastusviraston toimitilojen perusparannushankkeen tarvekuvaus

Tarkastusjohtaja esittelee toimitilojen tarvekuvauksen.

Yhteenveto arviointikertomuksen 2019 mediaseurannasta

Arviointipäällikkö esittelee asian.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä