Motioner inlämnade vid sammanträdet

§ 125

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Helsinki City Council

Beslut

Gruppmotioner

  • Motion av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp om ojämlikhet och bekämpning av klimatförändringen i eftervården av coronakrisen

Motioner som hör till stadsfullmäktiges befogenheter

  • Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om Helsingfors stads upphandling av externa experttjänster

Motioner som hör till stadsstyrelsens befogenheter

  • Motion av ledamoten Suldaan Said Ahmed m.fl. om en staty för Huuhkajat

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close