Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 125

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Ryhmäaloite

  • Vasemmistoliiton ryhmäaloite eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnasta koronakriisin jälkihoidossa

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite Helsingin kaupungin ulkopuolisista asiantuntijapalveluostoista

Kaupunginhallituksen päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Suldaan Said Ahmedin ym. aloite patsaan pystyttämisestä Huuhkajille

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje