Val av protokolljusterare

Case 2. / 22 §

Val av protokolljusterare

Helsinki City Council

Beslut

Ledamöterna Sini Korpinen och Tuomas Nevanlinna valdes till protokolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Mika Raatikainen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sini Korpinen och Tuomas Nevanlinna till protokolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Mika Raatikainen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close