Val av protokolljusterare

Ärende 2. / 22 §

Val av protokolljusterare

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ledamöterna Sini Korpinen och Tuomas Nevanlinna valdes till protokolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Mika Raatikainen som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Sini Korpinen och Tuomas Nevanlinna till protokolljusterare med ledamöterna Emma Kari och Mika Raatikainen som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Stäng

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng