V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2014-003386
More recent handlings
Case 9. / 90 §

Detaljplaneändring för Postparken i Böle (nr 12475, landtrafikcentralen)

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för områden för posttrafik samt service och reparation av motorfordon, järnvägsområden och gatuområden i 17 stadsdelen (Böle, Norra Böle), för landtrafikcentralens område och park- och gatuområden i 28 stadsdelen (Åggelby, Månsasparken) och för stadsdelsgränsen enligt ritning nr 12475, daterad 24.10.2017 och ändrad 27.3.2018, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Genom detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 17114–17131.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningklämmar:

1
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att främja ibruktagandet av jordvärme i Postparken till exempel i villkoren för tomtöverlåtelse eller på andra av staden använda sätt. (Otso Kivekäs)
 
 
2
Det utreds om det går att säkerställa att det finns tillräckligt med daghems- och skollokaler i området också i början, när det kan förutses att där bor många barn och ungdomar i samma ålder. (Petra Malin)

Behandling

Under diskussionen framställdes tre förslag till hemställningsklämmar:

Ledamoten Otso Kivekäs understödd av ledamoten Petra Malin föreslog följande hemställningskläm:

 
Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att främja ibruktagandet av jordvärme i Postparken till exempel i villkoren för tomtöverlåtelse eller på andra av staden använda sätt.

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Paavo Arhinmäki föreslog följande hemställningskläm:

 
Det utreds om det går att säkerställa att det finns tillräckligt med daghems- och skollokaler i området också i början, när det kan förutses att där bor många barn och ungdomar i samma ålder.

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Pekka Puska föreslog följande hemställnigskläm:

 
Stadsfullmäktige önskar vid godkännandet av detaljplanen för Postparken att det ska utredas var social- och hälsovårdstjänsterna för de 5 700 invånarna finns.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Omröstningsordning

Hemställningsklämmarna togs särskilt upp till omröstning.

7 omröstningen

Ledamoten Otso Kivekäs hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det är möjligt att främja ibruktagandet av jordvärme i Postparken till exempel i villkoren för tomtöverlåtelse eller på andra av staden använda sätt.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 79
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Blanka: 2
Wille Rydman, Matias Turkkila

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Otto Meri, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Otso Kivekäs förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ledamoten Petra Malins hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Det utreds om det går att säkerställa att det finns tillräckligt med daghems- och skollokaler i området också i början, när det kan förutses att där bor många barn och ungdomar i samma ålder.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 70
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Pia Kopra, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jussi Niinistö, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Matias Turkkila, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 10
Joel Harkimo, Kauko Koskinen, Hannu Oskala, Matti Parpala, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Juhana Vartiainen

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige önskar vid godkännandet av detaljplanen för Postparken att det ska utredas var social- och hälsovårdstjänsterna för de 5 700 invånarna finns.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Alviina Alametsä, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jörn Donner, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Eveliina Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Petra Malin, Silvia Modig, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Dani Niskanen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Otto Meri

Blanka: 40
Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Kati Juva, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Tuuli Kousa, Elina Moisio, Jussi Niinistö, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Matias Turkkila, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sanna Vesikansa, Ozan Yanar

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Nasima Razmyar, Ilkka Taipale

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

See table with voting results

Äänestys 1

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Donner, Jörn No council group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Kousa, Tuuli No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Paavolainen, Sara Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Vartiainen, Juhana No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Close
Member Political group
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Heinäluoma, Eero No council group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima No council group
Taipale, Ilkka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 22 0 0 2
Vihreä valtuustoryhmä 16 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 14 0 0 1
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 1 0 0 0

Äänestys 2

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Donner, Jörn No council group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kousa, Tuuli No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niinistö, Jussi No council group
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Paavolainen, Sara Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Koskinen, Kauko No council group
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Parpala, Matti No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana No council group
Close
Member Political group
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eero No council group
Razmyar, Nasima No council group
Taipale, Ilkka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 19 0 3 2
Vihreä valtuustoryhmä 13 0 3 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 12 1 1 1
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 0 1
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 4 0 2 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 1 0

Äänestys 3

Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Donner, Jörn No council group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Finne-Elonen, Laura Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Mohamed, Abdirahim No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Muurinen, Seija Kokoomuksen valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paavolainen, Sara Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Puska, Pekka No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Said Ahmed, Suldaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Torsti, Pilvi Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Urho, Ulla-Marja No council group
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Arhinmäki, Paavo No council group
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin No council group
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kousa, Tuuli No council group
Moisio, Elina No council group
Niinistö, Jussi No council group
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan No council group
Vartiainen, Juhana No council group
Vesikansa, Sanna No council group
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Heinäluoma, Eero No council group
Razmyar, Nasima No council group
Taipale, Ilkka Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 12 0 10 2
Kokoomuksen valtuustoryhmä 9 1 5 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 7 0 0 0
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 6 0 1 1
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 4 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 2 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 1 0 15 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 6 0
Close

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Området ligger vid Krämertsskogsvägen 2–4, söder om Krämertsskogsvägen och väster om Lokvägen. Området för detaljplaneändringen gränsar i väster till Centralparken. Området angränsar i söder till bangården i Ilmala.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadsområde för ungefär 5 700 invånare på den f.d. landtrafikcentralens område. I detaljplanen har man gjort reserveringar för att bygga en lågstadieskola och två daghem.

Målsättningen är ett effektivt bebyggt urbant höghusområde. Bostadskvarteren består av mångformiga slutna kvarter som tydligt avgränsar gatuområdet och bildar öppna och enhetliga innergårdar. Antalet våningar varierar mellan fem och åtta. På området finns även två högre byggnader, landmärken i 12 och 15 våningar.

På Rullpallstorget, i mitten av området, byggs gemensamma lokaler för invånarna. Runt torget och längs med Postiljonsgatan placeras affärs- och arbetslokaler samt en dagligvarubutik i byggnadernas första våning. Vägen vid områdets västra kant (Postrutten) avlägsnas och på dess plats byggs en ny stadsdelspark (Postparken).

Byggrätten i detaljplaneområdet uppgår till 249 895 m² vy, varav 236 200 m² vy är för boende och 4 310 m² vy för affärs- och kontorslokaler, 8 200 m² vy för offentliga tjänster och 1 185 m² vy för gemensamma lokaler. Bostadskvarterens genomsnittliga exploateringstal är 2,44.

Close

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och i huvudsak den gällande generalplan 2002 med rättsverkningar. Den avviker från generalplanen på så sätt att där inte finns något småhusdominerat område, utan hela området är effektivt bebyggt höghusområde. Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. På området planläggs bostadstomter till rimligt pris och där byggs bostäder med blandade finansierings- och besittningsformer enligt BM-programmet samt ett mångsidigt urval av bostäder. Minst 50 % av lägenhetsytan för ägarbostäder ska bestå av familjebostäder med en genomsnittsyta på minst 80 m². Detaljplanelösningen följer målen i den nya generalplanen för Helsingfors (stadsfullmäktige 26.10.2016).

Planeringsområdet utgörs av den f.d. landtrafikcentralen, vars byggnader har rivits, bortsett från kontorsbyggnader och en restaurang. De asfalterade ytorna och den förorenade marken har avlägsnats och marken har sanerats. Väster och norr om planeringsområdet finns Centralparkens omfattande frilufts- och strövområden. Söder om området finns postsorteringscentralen och Ilmala tågdepå. I södra ändan av Krämertsskogsvägen går en högspänningsledning på 110 kV som ska flyttas mitt på vägen. För området gäller flera detaljplaner från åren 1953–2014.

Kostnader

Detaljplanelösningen medför följande kostnader för staden exklusive mervärdesskatt:

Gatuområden 10 mn euro
Öppna platser 1 mn euro
Offentlig service 35 mn euro
Parker och rekreationsområden 2,5 mn euro
Kommunalteknik 1,5 mn euro
SAMMANLAGT 50 mn euro

Dessutom uppstår det för staden kostnader för markförvärv på detaljplaneområdet, vilka specificeras senare.

För försäljning och uthyrning av den nya planlagda byggrätten flyter det in ett totalt värde på ca 140–150 miljoner euro till staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Helsingfors stad äger ca 95 % av området. Övriga markägare är Posti Kiinteistöt Oy, Trafikverket och Senatfastigheter. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Stadsplaneringsnämnden godkände principer för ändring av områdets detaljplan 3.6.2014. Planeringsprinciperna gällde områdets användningsändamål, placeringen av verksamheterna, kopplingen till stadsstrukturen, gatunätverket, samhällstekniken och bekämpningen av miljöstörningar.

Stadsstyrelsen har i sitt beslut 25.8.2014 (836 §) reserverat de områden som staden äger i Postparken för partnerskapsplanläggning samt planering och genomförande av bostadsprojekt. Stadsstyrelsen bemyndigade samtidigt fastighetsnämnden att ordna ett anmälningsförfarande och ett förhandlat förfarande och tävlingar och att besluta om villkoren för dessa samt att på basis av dessa utse vem som ska reservera och bebygga tomterna. Rätten att bygga hyresbostäder med statligt understöd reserverades för bostadsproduktionsbyrån.Stadsfullmäktige godkände 30.8.2017 (301 §) föravtalen för fastighetsaffärer och genomförandeavtalen för de första bostadskvarter m.m. som bebyggs i norra delen av Postparken och som var föremål för anmälningsförfarandet och det förhandlade förfarandet.

Deltagandet och växelverkan har ordnats i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Stadsmiljönämnden lade fram detaljplaneförslaget 31.10.2017. Samtidigt förutsatte nämnden att man i samband med områdets fortsatta planering granskar behovet av och tidtabellen för att bygga en spårväg, med hänsyn till att folkmängden växer i och med planläggningsprocessen. Dessutom bör man reda ut förutsättningarna för att dela in den kombinerade gång- och cykelleden Gustenstigen i två filer, en för cyklister och en för fotgängare, eller på något annat sätt utveckla förhållandena och rutterna för fotgängare och cyklister.

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 17.11–18.12.2017. Två anmärkningar gjordes mot förslaget.

Anmärkningar

I anmärkningarna påpekades om flyttningen av elledningen och flyttningen av stadsdelsgränsen. Det ansågs att luftledningen är en betydande värdenedsättande faktor som försämrar utsikten från det hus som ska byggas på tomten vid Ängsskogsvägen 10. Det ansågs inte motiverat att överföra området från Åggelby till Böle eftersom största delen av området hör till Åggelby och Månsasparken.

Anmärkningarna och bemötandena till dem framgår i sin helhet av rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Utlåtanden

Helen Elnät Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) och räddningsnämnden gav utlåtande om detaljplaneförslaget.

Helen Elnät Ab:s utlåtande gällde inlösningen av en ledningsgata för högspänningsledningen på 110 kV, begränsningarna för byggande, eventuella konsekvenser för flygekorrar som har bo på området, högspänningsledningens magnetfält och transformatorstationer.

HRT påpekade om busshållplatsernas dimensionering i sitt utlåtande.

Påpekandena i NTM-centralens utlåtande gällde bullerbestämmelserna, bullervärdena i vistelseområdena utomhus och på balkongerna, bekämpningen av stombuller och dagvattenhanteringen.

Räddningsnämndens utlåtande gällde brandsektioneringen i grönrummen, områdets släckvattensystem och övrig fortsatt planering av brandsäkerhetsärenden i samband med byggandet som ska gås igenom tillsammans med räddningsmyndigheten i separata förhandlingar enligt behov.

Trafikverket, social- och hälsovårdssektorn, kultur- och fritidssektorn, fostrans- och utbildningssektorn och trafikaffärsverket HST meddelade att de inte har något att påpeka eller yttra.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien, och referat av dessa och genmälena ingår i rapporten om växelverkan (bilaga 4).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med tanke på de granskningar som stadsmiljönämnden förutsatte 31.10.2017 lät stadsmiljösektorns trafik- och gatuplaneringsservice göra en utredning över vilka konsekvenser en trädfällning för att flytta Krämertsskogsvägens högspänningsledning har för flygekorrarnas centrala områden och förbindelserutter. Enligt en uppskattning överstigs inte tröskeln för avsevärd försämring som avses i ansökan om undantagslov om luftledningen flyttas.

Man har också utrett byggandet av en spårvägsbro från Ilmala via Studioplatsen över kustbanan och under Skogsbackavägen. Bangeometrin är tekniskt möjlig och i trafikplanen (bilaga 3) görs förbehåll för en eventuell spårväg med platsreservation i mitten av Postiljonsgatan. Förutsättningarna för cyklister har förbättrats genom att en cykelförbindelse mellan Rullpallsgatan och Postparkens stig har lagts till samt genom att bredda Banan med 0,5 meter till 3,5 meter. I den kommunaltekniska översiktsplanen har man planerat Gustenstigen som en fotgängardominerad gata med högklassiga material och planteringar och där servicekörning och cykling är tillåten. Det har inte reserverats separata filer för fotgängare, cyklister och servicekörning, utan trafikformerna beblandas. Med hjälp av planteringar och gatumöbler ska cykel- och servicetrafiken anpassas till fotgängarnas hastighet och rytm.

Det har gjorts upp en trafikplan i samband med detaljplanelösningen (ritning nr 6756, bilaga 3). Trafiklösningen baserar sig på en böjd matargata (Postiljonsgatan) och tomtgator som betjänar området. Bilplatserna placeras under gårdsdäck samt i tre parkeringshus. Parkeringsplatser för gäster och kunder placeras längs med gatorna.

I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar för vilka det redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens näst sista kapitel (bilaga 2). Ändringarna är inte väsentliga, och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsmiljönämndens justerade framställning.

Close

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 197

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 24.10.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun piirustuksen numero 12475 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 17114–17131.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 178

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 24.10.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12475 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131).

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Timo Karhu ja liikenneinsinööri Topi Vuorio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu@hel.fi

Dan Mollgren, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren@hel.fi

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa@hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37193

topi.vuorio@hel.fi

Harri Verkamo, projektinjohtaja, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37127

harri.verkamo@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 44

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita, 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa koskevasta asemakaavamuutoksesta nro 12475 (Kaavan nimi: Postipuisto) seuraavan lausunnon:

Mikäli kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan lämpimiä, asuintiloihin rinnastettavia viherhuoneita, tulee niiden kantavat rakenteet ja palo-osastointi toteuttaa muun asunnon kaltaisena.

Alueen sammutusvesijärjestelyjä sekä rakennusten paloturvallisuutta koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen julkaisemat erilliset ohjeistukset koskien rakentamisen paloturvallisuutta.

Alueen palovesijärjestelyt tulee huomioida kokonaisuutena, ja yksittäiset palopostit tulee toteuttaa maanpäällisinä paloposteina, maanpäällisinä palovesiasemina, rakennuspaloposteina, tai laajoissa maanalaisissa tiloissa paineellisina rengasvesilinjoina.

Kaavan tulee mahdollistaa tarvittavien savunpoisto-ja poistumiskuilujen, sammutusvesialtaiden, ja muiden välttämättömien palo- ja pelastusturvallisuutta tukevien järjestelyiden sijoittamisen rakennusmassan sisään tai tarvittaessa kansialueille. Kansialueilta maanalaisiin tiloihin tulee huomioida tarvittavat pelastushenkilöstön sammutusreitit.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 27

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12475 pohjakartan kaupunginosissa 17 Pasila ja 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12475
Kaupunginosa: 17 Pasila, 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2017
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 7

Nimistötoimikunta on käsitellyt Pohjois-Pasilan ja Maunulanpuiston osa-alueilla sijaitsevan maaliikennekeskuksen uutta nimistöä kokouksessaan 14.10.2015 (§ 33).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kippikuja–Tippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kippi = laite jolla esim. kuorma-auton lavaa kallistetaan kuormaa purettaessa (Kielitoimiston sanakirjasta). Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä alueelle aiemmin jo 8.12.2004 (§ 124), mutta nimi on jäänyt tällöin käyttämättä;

Kuormakuja–Lastgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); liitynnäinen, Kuormakadun mukaan;

ja

Postipuistonpolku–Postparksstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); liitynnäinen, Postipuiston mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti poistaa 14.10.2015 esitetyn nimen Kollikuja–Kolligränden alueen nimistöstä sekä muuttaa seuraavien katujen keskinäisiä sijainteja 14.10.2015 esitetystä: Kollikatu—Kolligatan, Kollipolku–Kollistigen, Lavakatu–Flakgatan ja Lavakuja–Flakgränden.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 367

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 1.12.2015 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen, rautatiealueen ja katualueen, 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusalueen, puisto- ja katualueiden sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muutosluonnoksen (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131) asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu@hel.fi

Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren@hel.fi

Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, häiriövaloselvitys, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen@hel.fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, meluselvitys, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskuntatekninen huolto, puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo@hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 9.11.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistövirastolta lausuntoa Maaliikennekeskuksen alueen asemakaavaluonnoksesta. Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500. Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakentamista.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa, että kaavaluonnosalue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen nykyiset maanvuokrasopimukset päättyvät pääosin 31.12.2015 loppuun mennessä. Kaava-alueella sijaitsevan toimisto-/teollisuusrakennuksen ja sitä palvelevan pysäköintialueen maanvuokrasopimukset päättyvät kuitenkin vasta 31.12.2025.

Kaupunginhallitus on 25.8.2014 (836 §) päättänyt varata Postipuiston / Maaliikennekeskuksen alueen luovutettavaksi erillisellä idea- ja konseptikilpailulla päätöksen mukaisin ehdoin kumppanuuskaavoitukseen. Varauksen jälkeen asuinrakennusoikeuden määrä on täsmentynyt ja em. idea- ja konseptikilpailu on tarkoitus toteuttaa ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelynä Maaliikennekeskuksen / Postipuiston pohjoisosan kaavaluonnokseen merkityissä kortteleissa 17114–17117 sekä 17120-17122. Kiinteistöviraston tonttiosasto valmistelee parhaillaan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn hakuohjetta ja tarkoitus on, että po. menettely käynnistyisi talvella 2016 edellyttäen, että kiinteistölautakunta päättää hyväksyä laadittavana olevan hakuohjeen.

Maaliikennekeskuksen alueen korttelit 17123 ja 17125-17129 on esitetty varattavaksi Att:lle (klk 29.10.2015) valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon ja välimuodon asuntotuotannon rakentamista varten. Lopullisesti varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Tonttiosasto esittää kaavaluonnoksesta seuraavat huomiot:

-Alueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä ja alueen tuleva käyttö edellyttää lisätutkimusten tekemistä. Tutkimukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa rakennusten purkamisen jälkeen, jolloin riskikohdat päästään tutkimaan tarkemmin. Alueella on varauduttava pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Tarvittavien toimenpiteiden laajuus on arvioitavissa lisätutkimusten jälkeen.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja ja toissijaisesti alueen haltija. Kaava-alue on ollut suurelta osin vuokrattuna yksityisille toimijoille. Vuokrasopimusten päättyessä näiden alueiden maaperän puhdistusvastuut määräytyvät sopimusehtojen mukaisesti. Kaava-alueelle sijoittuu kuitenkin myös kaupungin hallinnassa olleita alueita. Kaavaselostuksessa esitetty toteamus, jonka mukaan pilaantuneisuuden kunnostuksesta johtuvat kustannukset tulevat vuokralaisten maksettavaksi, ei siten anna oikeaa kuvaa kustannusten määräytymisestä. Se voidaan tulkita myös virheellisesti, että tulevat vuokralaiset vastaisivat maaperän puhdistamiskustannuksista.

-Korttelin 17118 (PL) osalta ehdotetaan kaavamerkinnän PL korvaamista merkinnällä C, joka antaisi myöhemmin järjestettävää tonttien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä ajatellen paremmat mahdollisuudet suunnitella ja ideoida korttelin ja myös sitä ympäröivän aukion käyttöä osana hakumenettelyä.

-Puistoon rajautuvien kortteleiden osalta (korttelit 17114, 17116 ja mahd. myös kortteli 17120) tulee varmistua siitä, että mikäli parvekkeet sijoitetaan puiston puolelle, on pelastautuminen puiston puolelta mahdollista.

-KTY-korttelialueella saa rakentaa liike- ja toimistotilaa ja ympäristö-häiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Lisätiedot

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta@hel.fi

Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen@hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.11.2015

Postipuiston pohjoisosaan on tulossa uusi asuinalue noin 4500 asukkaalle. Kiinteistölautakunta on 29.10.2015 varannut asuntotuotantotoimistolle alueen itäpuolelta tontteja noin 36 500 km2
toteutettavaksi välimuodon asuntotuotantoon. Kun lisäksi lasketaan asuntotuotantotoimistolle vuonna 2014 varattu noin 30 000 k-m2 rakennusoikeus Ara-vuokraan, voi todeta, että kyseessä on yksi
merkittävimmistä viime vuosien asuntotonttivarauksesta ATT:lle. Varaukset sisältävät yhteensä noin 800 asuntoa. Tämä lausunto koskee ainoastaan ATT:lle varattua osaa Postiljooninkadun itäpuolella.

Alueen tärkeä vetovoimatekijä on Keskuspuiston läheisyys. Ilahduttavasti täällä myös suurille korttelipihoille voidaan tuoda vehreyttä ja puita, kun pysäköinti on keskitetty kahteen erilliseen
pysäköintitaloon. Mikäli eteläosan pysäköintitalo palvelee myös toimitiloja, tulee vaiheistus miettiä. Pysäköintitaloratkaisu yhdistettynä suurehkoon korttelikokoon mahdollistaa urbaanit vihreät ja viihtyisät
pihat. Pitkäntähtäyksen kunnossapidon kannalta ratkaisu on myös perusteltu, kun pihakansirakenteiden kunnostustoimia ei tule tulevaisuudessa tehtäväksi. Vehreät isot pihat korostavat hienosti
alueen puistoteemaa, mitä jo nimi Postipuistokin lupaa.

Maaperää alueella pidetään helsinkiläisittäin arvioiden hyvänä, mutta haitta-aineita on havaittu. Lisäksi alueella on tunnelistoa, jonka mahdollisesta vaikutuksesta rakentamiseen tarvitaan lisätietoa.
Perushyvistä lähtökohdista huolimatta mahdollisimman kattavat maaperätutkimukset kaavavaiheessa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta vältytään ns. yllätyksiltä myöhemmissä vaiheissa ja asuntotuotanto
pääsee etenemään sujuvasti ja suunnitellulla tavalla.

Etelänpuoleisen ratapiha-alueen vaikutukset ja mahdolliset erityisvaatimukset asuntorakentamiseen tulee selvittää kaavavaiheessa riittävän tarkasti, jotta niihin osataan jo heti suunnittelun alkuvaiheessa
varautua oikealla tavalla. Kaavan valmistelutyössä on ollut esillä jo melu, tärinä ja valo. Kaava-alueen eteläreuna on reunustettu nyt suojaavalla vyöhykkeellä toimitilaa sekä pysäköintitalolla; mutta onko
dB-vaatimukset asetettu ikään kuin ilman toimitilarakennuksia. Ilmansuunnallisesti ratapiha on etelänpuolella, joten asuntoja ja parvekkeita tulisi voida avata siihen suuntaan. Korkeimmilla dB-arvoilla
tavalliset lasitetut parvekkeet eivät ole mahdollisia, mikä nostaa rakentamisen kustannuksia.

Alueen pohjoisreunassa voimalinjan siirto on merkittävä aikatauluttava tekijä asuntorakentamiselle. Maisemallisesti voimalinja sijaitsee sopivasti rakennusten pohjoispuolella, eikä se aiheuta merkittävää
haittaa asuntojen näkymille.

Postiljooninkadun varrelle sijoittuvien rakennusten pohjakerroksiin on esitetty monikäyttötilaa vähintään 10 % rakennusalalle sijoittuvasta rakennusoikeudesta. Monikäyttötilaksi katsotaan liike-, toimisto-,
ravintola-, päiväkoti-, työ- tai vastaavat tilat ja ne sisältyvät kerrosalaan. Yksittäisen rakennuksen pohjakerroksen alasta liiketilaa 10 % rakennusoikeudesta on varsin paljon ja liiketila täyttäisi valtaosan
pohjakerroksen alasta. Asumiselle välttämättömät aputilat jo itsessään lähestulkoon täyttävät tavanomaisen kuusikerroksisen talon pohjakerroksen, karkeasti arvioiden. Tätä tavoitetta tulisi tutkia tarkemmin jatkossa esimerkiksi viitesuunnitelmin.

Monikäyttötilan olemusta voisi miettiä laajemminkin: voisiko rakennuksen yhteistiloja sopivasti suunnitellen toteuttaa monikäyttöisempinä. Esimerkiksi rakennuksen kerhotila voisi olla
vuokrattavissa myös ulos. Työtilallisia asuntoja on myös toteutettu kohteissa, niiden ongelmana on ollut asunnon kokonaispinta-alan kasvu asukkaan maksukyvyn ulottumattomiin. Kortteleiden
kerrosluvut ovat pääosin viisi ja kuusi, mikä on hyvä ratkaisu.

Tontit on tontinvarausehtojen mukaan varattu kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Tähän saakka kaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluviraston voimin. Kaavaluonnoksen
valmistuttua on yhteistyön tiivistäminen paikallaan aloittamalla tähän hankkeeseen soveltuva kumppanuuskaavoitusyhteistyö toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot

Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja@att.hel.fi

Rakennusvirasto 21.10.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta 30.10.2015 mennessä.

Muutosalue sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila) ja 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2-4. Lännessä asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue rajautuu VR:n ratapiha-alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 4 500 asukkaalle sekä työpaikkarakentamisen alueen eteläreunaan. Kaavassa on varauduttu koulun ja päiväkodin rakentamiseen Keskuspuiston viereen.

Katualueille merkityt istutettavat alueen osat tulee merkitä ohjeellisina. Mahdollisille katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilavaraukset jatkosuunnittelussa. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Päiväkodin ja koulun tarvitsemille ulkotoiminnoille tulee tehdä riittävät tilavaraukset korttelista. Mahdolliset liikuntapaikat tulee kaavamerkinnöin osoittaa VU-alueiksi.

Muutosluonnoksessa on määräys, jossa maanalaisiin pysäköintitiloihin saa kulkea naapuritontin kautta ja autopaikka voi sijaita naapuritontilla. Määräyksen vuoksi tulee jatkosuunnittelussa laatia alueen väliaikainen pysäköintisuunnitelma, jos ensiksi rakentuvien tonttien autopaikat tai osa niistä sijaitsevat myöhemmin rakentuvien tonttien yhteydessä.

Alueen muutokset tulevat vaikuttamaan suuresti ympäröivien alueiden käyttöön ja sitä kautta maankäytön muutos vaikuttaa myös ympäröivien alueiden luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin. Jotta nämä maankäytön muutoksien epäsuorat vaikutukset ympäröiviin alueisiin voidaan selvittää ja ohjata, tulee koko Pohjois-Pasilan alueelle laatia julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma asemakaavatyön pohjaksi. Suunnitelmassa tulee tutkia laajemmalla vaikutusalueella Pohjois-Pasilan maankäytön muutoksien vaikutukset Keskuspuiston sekä lähialueiden luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin, kuten hulevesiin, jotta näitä vaikutuksia voidaan ohjata suunnitelmallisesti. Yleissuunnitelma on laadittava yhteistyössä rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

9.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 15.10.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta (HKL) lausuntoa Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta. Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500. Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakentamista. Alueen palvelut ja liikkeet keskittyisivät alueen keskellä olevan toriaukion ympärille rakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Työpaikkarakennukset sijoittuisivat alueen eteläreunaan.

Alueen pääkadulle varataan tila raitiotielle.

HKL lausuu kaavaluonnoksesta seuraavaa:

Raitiotien ulottaminen Hakamäentien yli sillalla tms. ratkaisulla Maaliikennekeskuksen suuntaan on teknisesti kallis ratkaisu, joka pitää huomioida raitiotien suunnittelussa ja kustannuksissa. Alueen osayleiskaavan yhteydessä pitäisi tehdä suunnitelma raitiotien toteuttamisesta ja tehdä periaatepäätös raitiotien toteuttamisesta.

Jos suunnittelualue liitetään raitiotieverkostoon ja raitiotielinja päättyy Maaliikennekeskuksen alueelle, tulee suunnittelualueelle sijoittaa raitiovaunun kääntöpaikka. HKL pitää tärkeänä, että kiinteistöjen suunnittelussa ja rakennusmääräyksissä huomioidaan mahdollisen raitiotieliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. HKL:n kantana on, että mahdollinen raitiotie tulee sijoittaa omalle ajoradalle. Raitiotien suunnittelussa tulee huomioida raitiovaunuradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa määritellään raitiotien katutilasta vaatima tilantarve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi

Nimistötoimikunta 14.10.2015 § 33

Nimistötoimikunta keskusteli Pohjois-Pasilan ja osin Oulunkylän kaupunginosissa sijaitsevan maaliikennekeskuksen alueen nimistöstä arkkitehti Timo Karhun esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä, jotka liittyvät postin ja postinkulun sekä liikenteen ja logistiikan aihepiireihin:

Kirjekatu–Brevgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); kirje = kirjallinen viesti, joka (kuoressa tai muuten suljettuna) tavallisesti lähetetään postitse;

Kollikallio–Kolliberget (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kollikatu–Kolligatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kolli = rahti- tai matkatavarayksikkö;

Kollikuja–Kolligränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kollipolku–Kollistigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kuormakatu–Lastgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kuorma = jossakin kuljetusneuvossa yhdellä kertaa kuljetettava tavara- tai ainemäärä, lasti;

Kustinpolku–Gustensstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); perinteisesti postinkulkuun liittyvästä sanonnasta ja riimityksestä "Kusti polkee ja posti kulkee";

Lavakatu–Flakgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); lava = isohkoja tasapintaisia, tavallisesti koholla olevia puu- tai muita alustoja;

Lavakuja–Flakgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Lavakadun mukaan;

Leimasinkatu–Stämpelgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); leimasin = leimaamiseen tarkoitettu väline;

Mustekuja–Bläckgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); muste = (nestemäinen) kirjoitus-, paino- tms. väri;

Pakettikatu–Paketgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (postin ja postinkulku); paketti = tavara paperiin tai muuhun päällykseen käärittynä tai pakattuna, tavarakäärö, pakkaus; varsinkin tavaraa sisältävä postilähetys;

Postiljooninkatu–Postiljonsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); postiljooni = (rinnakkaismuoto: posteljooni) vanh. postinjakaja;

Postipuisto–Postparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); alueella toistaiseksi sijaitsevan postinlajittelukeskuksen mukaan;

Rullakkokatu–Rullpallsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); rullakko = pyörällinen tavaralava, rullalava;

Rullakkokuja–Rullpallsgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkokadun mukaan;

ja

Rullakkotori–Rullpallstorget (katuaukio/tori)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkokadun mukaan;

Nimistötoimikunta on esittänyt useimpia nyt käsiteltyjä nimiä alueelle jo 7.5.2014 ja/tai 8.12.2004.

Sanojen selitykset on poimittu Kielitoimiston sanakirjasta http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ .

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2015

Pohjois-Pasilan alue on pääosin kitkamaa-aluetta. Alueelle sijoittuvat uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan pääosin perustaa maanvaraisesti. Alue on helsinkiläisittäin pohjarakentamisen näkökulmasta helppo. Alueella sijaitsevan yhteiskäyttötunnelin suuaukon lähelle, tunnelin päälle sijoitettaviin rakennuksiin ei voi tehdä kellarikerrosta. Geotekninen osasto teettää alueelle tarkentavia pohjatutkimuksia Ksv:n teknistaloudellisen toimiston toimeksiannosta vuosina 2015 - 2016.

15.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37840

harri.ruotsala@hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 7.4.2014

Maanalaisessa yleiskaavassa on määritetty tila erillislämmöntuotannolle. Tämä alue sijoittuu suunnittelualueen itäosan alle. Lämmöntuotannon vaikutukset alueen suunnitellulle on otettava huomioon alueen jatkosuunnittelussa.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne@helen.fi
Close

This decision was published on 24.05.2018

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 
Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 250 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Close

Presenter information

Stadsstyrelsen

Ask for more info

Anna Villeneuve, stadssekreterare, telefon: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi