Esittelytehtävän siirto, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijät

HEL 2017-006700
More recent handlings
§ 4

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston kokouksen 31.1.2019 esittelijä

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti määrätä kumppanuuspäällikkö Markku Toivosen toimimaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston 31.1.2019 kokouksen esittelijänä kaikissa nuorisopalvelukokonaisuudelle kuuluvissa asioissa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja toimii kaupunginvaltuuston 13.06.2018, § 174 hyväksymän hallintosäännön 5 luvun 8 §:n mukaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijänä. Hallintosäännön 19 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella jaoston esittelijänä toimiva toimialajohtaja voi siirtää esittelytehtävän alaiselleen viranhaltijalle.

Toimialajohtaja on päätöksellään 21.12.2018, § 66 määrännyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen alaisten jaostojen esittelijät. Koska kaikki nuorisojaoston esittelijän tehtäviin nimetyt ovat estyneitä osallistumaan nuorisojaoston kokoukseen 31.1.2019, niin on tarpeen määrätä kyseiseen kokoukseen erikseen esittelijä.

This decision was published on 25.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja