Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

HEL 2017-013380
More recent handlings
§ 29

Palvelussuhdeasuntojen kohdentaminen sekä vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteen 1 mukaisen palvelussuhdeasuntojen kohdentamista sekä vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistamista koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti palvelussuhdeasuntoja ei jatkossa kytketä toimialoihin ja palvelussuhdeasuntojen määräaikaisista vuokrasopimuksista luovutaan ja vuokra-aika kytketään palvelussuhteen kestoon. Palvelussuhdeasuntoja hyödynnetään tehokkaammin työvoimapula-alojen rekrytoinnissa.

Toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhdeasuntojen vuokrasopimusten vuokratasoa seurataan siten, että viimeistään viiden vuoden välein tarkistetaan, että vuokrataso seuraa Tilastokeskuksen vapaarahoitteisten asuntojen koko vuokra-asuntokannasta viimeiseksi julkaistun tilaston alakvartiilin mukaista vuokraa, minkä vuoksi vuokria tarvittaessa korotetaan.

Asumiseen liittyviä käyttökorvauksia tarkistetaan vuosittain verohallinnon antaman luontoisetujen laskentaperusteita koskevan päätöksen perusteella.

This decision was published on 16.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja