Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

HEL 2017-013380
More recent handlings
§ 41

Palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa palvelussuhdeasuntojen vuokran ja asumiseen liittyvien käyttökorvausten tarkistamista koskevan ohjeen seuraavasti:

1. Palvelussuhdeasuntojen vuokra 1.1.2019 lukien

Vapaarahoitteisen palvelussuhdeasunnon vuokra tarkistetaan vuosittain 1.1. lukien lokakuun elinkustannusindeksin (1951:10=100) muutosta vastaavalla määrällä.

Vuoden 2019 elinkustannusindeksin muutos on 1,5 prosenttia. Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokrat tarkistetaan 1,5 prosenttia 1.1.2019 lukien.

2. Muutokset käyttökorvauksiin 1.1.2019 lukien

Yhteismittarilla mitattavan sähkön, lämmitetyn ja kylmän autotallin tai hallipaikan käyttökorvaukset tarkistetaan verohallituksen päätöksessä vahvistettujen luontoisetujen verotusarvojen mukaisesti.

Verohallituksen tekemän päätöksen mukaan käyttökorvaukset muuttuvat seuraavasti 1.1.2019 lukien:

- Lämmitetyn autotallin tai hallipaikan käyttökorvaus alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 84 euroa ja muun Suomen alueella 54 euroa kuukaudessa. Kylmän autotallin tai hallipaikan käyttökorvaus alueilla Helsinki 1-4, Espoo, Kauniainen ja Vantaa on 54 euroa ja muun Suomen alueella 43 euroa kuukaudessa.

- Korvaus sähköstä, jos asunnossa käytetty sähkö mitataan yhteismittarilla, on 0,83 euroa neliömetriltä kuukaudessa, ja yhteismittarilla mitattavasta maakaasusta 0,41 euroa neliömetriltä kuukaudessa.

3. Tarkistusten täytäntöönpano

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto pyytää toimialoja, virastoja ja liikelaitoksia laskemaan kiireellisesti uudet vuokrat ja käyttökorvaukset ja toimittamaan kirjalliset tarkistusilmoitukset jokaiselle vuokralaiselle erikseen viimeistään 31.12.2018. Toimialojen, virastojen ja liikelaitosten tulee huolehtia, että uudet vuokrat ja käyttökorvaukset kaikissa tapauksissa peritään 1.1.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Vapaarahoitteisten palvelussuhdeasuntojen vuokraa tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin muutoksen perusteella. Asumiseen liittyviä käyttökorvauksia tarkistetaan vuosittain verohallinnon antaman päätöksen mukaan, joka koskee verotuksessa noudatettavia luontoisetujen laskentaperusteita.

This decision was published on 21.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi