HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000425
More recent handlings
Case 4. / 81 §

Raitioliikenteen tarjoutumisen tilannekatsaus

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellään Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen tarjoutumisen valmistelun tilannekatsaus ja edellisessä kokouksessa annetun katsauksen jälkeen tapahtuneet toimet.

Close

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 24.01.2018 § 19

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi
Lisätiedot

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi
Close

This decision was published on 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi