HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000425
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 81 §

Raitioliikenteen tarjoutumisen tilannekatsaus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellään Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen tarjoutumisen valmistelun tilannekatsaus ja edellisessä kokouksessa annetun katsauksen jälkeen tapahtuneet toimet.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 24.01.2018 § 19

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Esittelijä
yksikön johtaja
Arttu Kuukankorpi
Lisätiedot

Arttu Kuukankorpi, yksikön johtaja, puhelin: 310 35564

arttu.kuukankorpi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi