KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

HEL 2018-000844
More recent handlings
Case 6. / 43 §

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittaman erityistoimeksiannon 4/2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin ja tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välille on solmittu 27.5.2013 sopimus kaupungin tilintarkastuksesta toimikaudelle 2013-2016. Tällä hetkellä voimassa ovat sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2017-2018.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Close

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 35

06.03.2018 Ehdotuksen mukaan

13.02.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Close

This decision was published on 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Erityistoimeksiantoilmoitus 4/2018, 10.4.2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.