KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

HEL 2018-000844
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 43 §

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittaman erityistoimeksiannon 4/2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungin ja tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välille on solmittu 27.5.2013 sopimus kaupungin tilintarkastuksesta toimikaudelle 2013-2016. Tällä hetkellä voimassa ovat sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2017-2018.

Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.

Stäng

Tarkastuslautakunta 10.04.2018 § 35

06.03.2018 Ehdotuksen mukaan

13.02.2018 Ehdotuksen mukaan

30.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Erityistoimeksiantoilmoitus 4/2018, 10.4.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.