Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001085
More recent handlings
§ 7
This decisionmaker is no longer active

Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti kumota §6 päätöksen koska hankintaraja ylittyi. Siirretään hallintojohtajan päätettäväksi.

This decision was published on 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riikka Mäyränen, hallintoassistentti, puhelin:

riikka.mayranen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö