Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001085
Ärendet har nyare handläggningar
§ 7
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Microsoft Lumia puhelimia koskevan päätöksen §6 kumoaminen

Informationsförvaltningschef

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti kumota §6 päätöksen koska hankintaraja ylittyi. Siirretään hallintojohtajan päätettäväksi.

Detta beslut publicerades 26.03.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riikka Mäyränen, hallintoassistentti, puhelin:

riikka.mayranen@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö