Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001696
More recent handlings
§ 28

Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 7

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman lisätyötarjouksen:
LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan elementtiaidan päälle, yksikköhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve noin 35 metriä".

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Pyhän Laurin puiston kohteesta Lehtisaaressa jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentän päätyaidan korotus. Olemassa olevaa 3 metriä korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon verkolla 2 metriä. Vanhoja pylväitä jatketaan samanvärisillä (RAL 7021, tumma harmaa) pylväillä. Yläosan harmaassa verkossa on yläreunassa vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon leveys on noin 35 metriä. Tällaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkon ja asennusmenetelmän osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja työt sisältyvät tarjottuun yksikköhintaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 30.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.