Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001696
Ärendet har nyare handläggningar
§ 28

Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 7

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman lisätyötarjouksen:
LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan elementtiaidan päälle, yksikköhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve noin 35 metriä".

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Pyhän Laurin puiston kohteesta Lehtisaaressa jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentän päätyaidan korotus. Olemassa olevaa 3 metriä korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon verkolla 2 metriä. Vanhoja pylväitä jatketaan samanvärisillä (RAL 7021, tumma harmaa) pylväillä. Yläosan harmaassa verkossa on yläreunassa vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon leveys on noin 35 metriä. Tällaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkon ja asennusmenetelmän osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja työt sisältyvät tarjottuun yksikköhintaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 30.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.