Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001996
More recent handlings
Case 28. / 262 §

Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon

Helsinki City Council

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Heimo Laaksosen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki suunnittelisi ja toteuttaisi nyt talousarviossa olevilla määrärahoilla lähiliikuntapaikan Puistolan liikuntapuistoon.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 22.5.2018 antamaan lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään lähiliikuntapaikkaa. Koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä.

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut lähiliikuntapaikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tämän lisäksi laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaikkaa.

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva monitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää, nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puistolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme tenniskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähiliikuntapaikkaa. Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään, mille vuodelle Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Close

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 545

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 109

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttamiseen Puistolan liikuntapuistoon.

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 valmistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla määrärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 lähiliikuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista.

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä.

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikuntapaikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaikkaa.

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva monitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puistolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme tenniskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähiliikuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Close

This decision was published on 04.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi