Hankinta, heijastinliivit, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2018-004890
More recent handlings
§ 6

Päätös varhaiskasvatuksen heijastinliivien hankkimisesta optiokaudelle 2020-2021

Hankintapäällikkö

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii varhaiskasvatuksen tarvitsemat heijastinliivit Q-VIO Branding Oy:ltä optiokaudelle 13.7.2020 – 12.7.2021 alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2018-004890) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 26 000 euroa (alv. 0 %).

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla asiakirjalla.

Päätöksen perustelut

Optiokautta koskeva hankinta perustuu varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttöön tulevien, Helsingin uuden ilmeen mukaisten, heijastinliivien kilpailutukseen. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja teki 5.6.2018 hankintaa koskevan päätöksen.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Q-VIO Branding Oy saaden kokonaispistemääräksi 94 pistettä, maksimipisteiden ollessa 100. Tarjouksen arvonlisäveroton vertailuhinta oli 51 330,00 euroa.
Tarkemmat tiedot vertailusta on päätöksen liitteessä 1 vertailutaulukko.

Varsinainen hankinnan sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta (13.7.2018). Yhden (1) vuoden mittainen optiokausi alkaa varsinaisen sopimuskauden päättyessä 12.7.2020 ja päättyy 12.7.2021.

Tilaukset toteutetaan sopimuskaudella siten, että kesällä 2020 tilataan kerralla kaikkiin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin heijastinliivit. Muuten tilaukset tehdään optiokaudella täydennystilauksina tarpeen mukaan.

This decision was published on 16.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Decisionmaker

Kari Salovaara
hankintapäällikkö

Attachments

1. Hankintapäätös 5.6.2018 (HEL 2018-004890)

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.