Hankinta, heijastinliivit, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2018-004890
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Päätös varhaiskasvatuksen heijastinliivien hankkimisesta optiokaudelle 2020-2021

Upphandlingschefen

Päätös

Hankintapäällikkö päätti, että kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hankkii varhaiskasvatuksen tarvitsemat heijastinliivit Q-VIO Branding Oy:ltä optiokaudelle 13.7.2020 – 12.7.2021 alkuperäistä hankintapäätöstä (HEL 2018-004890) ja sen perusteella tehtyä hankintasopimusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Käyttöönotettavan yhden (1) vuoden optiokauden hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 26 000 euroa (alv. 0 %).

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla asiakirjalla.

Päätöksen perustelut

Optiokautta koskeva hankinta perustuu varhaiskasvatuksen toimipisteiden käyttöön tulevien, Helsingin uuden ilmeen mukaisten, heijastinliivien kilpailutukseen. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtaja teki 5.6.2018 hankintaa koskevan päätöksen.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jätti Q-VIO Branding Oy saaden kokonaispistemääräksi 94 pistettä, maksimipisteiden ollessa 100. Tarjouksen arvonlisäveroton vertailuhinta oli 51 330,00 euroa.
Tarkemmat tiedot vertailusta on päätöksen liitteessä 1 vertailutaulukko.

Varsinainen hankinnan sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta (13.7.2018). Yhden (1) vuoden mittainen optiokausi alkaa varsinaisen sopimuskauden päättyessä 12.7.2020 ja päättyy 12.7.2021.

Tilaukset toteutetaan sopimuskaudella siten, että kesällä 2020 tilataan kerralla kaikkiin varhaiskasvatuksen toimipisteisiin heijastinliivit. Muuten tilaukset tehdään optiokaudella täydennystilauksina tarpeen mukaan.

Detta beslut publicerades 16.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 09 310 21582

janne.tarkoma@hel.fi

Beslutsfattare

Kari Salovaara
hankintapäällikkö

Bilagor

1. Hankintapäätös 5.6.2018 (HEL 2018-004890)

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.