Helsingin kaupungin tilintarkastus 2018 sekä yhteenveto vuosien 2013-2017 tarkastushavaintojen seurannasta

HEL 2018-004986
More recent handlings
Case 4. / 41 §

Kaupungin tilintarkastajan työohjelma tilikaudelle 2018

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tilintarkastajan työohjelman tilikaudelle 2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi 10.4.2013 tarkastuslautakunnan tekemän esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin tilikausien 2013-2016 tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Hankintaan sisältyi optio tilikausiksi 2017 ja 2018, jonka käytöstä kaupunginvaltuusto päätti 11.5.2016. Tilintarkastusyhteisön vastuunalaisena tilintarkastajana toimii 14.11.2017 alkaen JHT, KHT Jorma Nurkkala.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 3 §:n mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikauden kattava tarkastussuunnitelma ja vuosittain kullekin tilikaudelle työohjelma sekä toimitettava ne tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Toimikauden 2017-2018 kattavan tarkastussuunnitelman lautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan 12.9.2017.

Lautakunnan kokoukseen on kutsuttu vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja JHT, HT Tuomas Koskiniemi selostamaan tilikauden 2018 työohjelmaa.

Tilikauden 2018 työohjelmaan sisältyy myös tarkastusviraston suorittamaa avustavaa tilintarkastusta, jonka sisältö on määritelty tarkastusviraston ja tilintarkastajan yhteistyönä laaditussa tarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastajan työohjelma on salassa pidettävä (JulkL 24.1 § 15 k).

Close

This decision was published on 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 15 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.