Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005422
More recent handlings
§ 15
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmiin kuuluvien käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt Gofore Oyj:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Kokonaisvaltainen tietojärjestelmien uudistaminen kohdistuu tässä hankitussa projektityössä käyttäjänhallinnan tietojärjestelmän hankkimiseen, tarjouspyynnön valmisteluun, arviointiin ja käyttöönottoprojektin toteuttamiseen. Käyttäjähallinnan tarjouspyynnön lisäksi osa ostetusta projektityöstä ohjataan API GW hankinnan projektityöhön.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Gofore Oyj:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 68 henkilötyöpäivää. Puitesopimuksen hinta on 698 euroa/henkilötyöpäivää, alv 0%. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 47 464 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

This decision was published on 16.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Asko R Räsänen, ict-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Decisionmaker

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Attachments

1. Confidential: Liikesalaisuus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.