Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005422
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt

Informationsförvaltningschef

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallintopäällikkö päätti hankkia kasvatuksen ja koulutuksen tietojärjestelmiin kuuluvien käyttäjähallinnan, API management ja API Gateway projekteihin liittyvät projektinhallintatyöt Gofore Oyj:ltä.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietohallinnon tehtävänä on pitää tietojärjestelmät ajanmukaisina, kehittää niitä sekä toteuttaa kaupungin ja toimialan digitalisaatio-ohjelmaa.

Kokonaisvaltainen tietojärjestelmien uudistaminen kohdistuu tässä hankitussa projektityössä käyttäjänhallinnan tietojärjestelmän hankkimiseen, tarjouspyynnön valmisteluun, arviointiin ja käyttöönottoprojektin toteuttamiseen. Käyttäjähallinnan tarjouspyynnön lisäksi osa ostetusta projektityöstä ohjataan API GW hankinnan projektityöhön.

Hankinta tehdään kaupungin osaamiskeskuksen tekemän puitesopimuksen puitteissa Gofore Oyj:ltä. Asiantuntijapalvelua on arvioitu tarvittavan 68 henkilötyöpäivää. Puitesopimuksen hinta on 698 euroa/henkilötyöpäivää, alv 0%. Toimitussopimuksen arvioitu kokonaishinta on enintään 47 464 euroa. Työ laskutetaan toteuman mukaisesti kuukausittain jälkikäteen.

Detta beslut publicerades 16.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Asko R Räsänen, ict-hankepäällikkö, puhelin: 040 502 0500

asko.r.rasanen@hel.fi

Beslutsfattare

Soili Haapala
tietohallintopäällikkö

Bilagor

1. Confidential: Liikesalaisuus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.