Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005461
More recent handlings
Case 5. / 82 §

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä saamansa informaation tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Liityntäpysäköinnin hallinta Helsingissä keskitettiin HKL:lle 1.1.2018 Kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017. Muutoksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää prosessia liityntäpysäköintialueiden toteutuksessa, rahoituksessa ja hallinnassa sekä luoda selkeä vastuutaho niin alueiden ja tiedon hallinnan kuin alueiden palvelutason kehittämisenkin kannalta.

HKL:ssä on laadittu liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti alueiden palvelutasoa lähdetään kehittämään. Toimenpiteillä pyritään mm. tukemaan liityntäpysäköinnin käyttöä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostajana, tehostamaan liityntäpysäköintialueiden käyttöä sekä sujuvoittamaan ja yhtenäistämään liityntäpysäköinnin palvelukokemusta asiakkaalle.

Asiasta tarkempi selvitys kokouksessa.

Close

This decision was published on 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Ask for more info

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi