Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005461
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 82 §

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä saamansa informaation tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liityntäpysäköinnin hallinta Helsingissä keskitettiin HKL:lle 1.1.2018 Kaupunginhallituksen päätöksellä 21.8.2017. Muutoksen tavoitteena oli yksinkertaistaa ja selkeyttää prosessia liityntäpysäköintialueiden toteutuksessa, rahoituksessa ja hallinnassa sekä luoda selkeä vastuutaho niin alueiden ja tiedon hallinnan kuin alueiden palvelutason kehittämisenkin kannalta.

HKL:ssä on laadittu liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti alueiden palvelutasoa lähdetään kehittämään. Toimenpiteillä pyritään mm. tukemaan liityntäpysäköinnin käyttöä joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostajana, tehostamaan liityntäpysäköintialueiden käyttöä sekä sujuvoittamaan ja yhtenäistämään liityntäpysäköinnin palvelukokemusta asiakkaalle.

Asiasta tarkempi selvitys kokouksessa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Elina Norrena, palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö, puhelin: 09 310 35104

elina.norrena@hel.fi