Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005503
More recent handlings
Case 7. / 84 §

Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä saamansa informaation tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa on HKL:n tehtäviksi määritelty kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen, polkupyörien liityntäpysäköinti ja pyöräkeskukset. HSL:n laatimassa Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiassa ja toimenpideohjelmassa on määritelty tavoiteltavia paikkamääriä liityntäpysäköintiin. Pyöräpysäköinnin toteutustavasta ja tavoitteista on tehty myös Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma, jossa todetaan turvallisemman pyöräpysäköinnin tarve. Nämä suunnitelmat ovat lähtökohtina HKL:n liityntäpysäköinnin kehittämisessä.

PyöräilynedistämisohjelmaHelsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma (Link leads to external service)Helsingin kaupungin polkupyörien pysäköinnin kehittämisohjelma 

HKL:ssä on laadittu pyöräilypalveluiden kehittämissuunnitelma, jonka mukaan liityntäpysäköintiä, pyöräkeskuksia ja kaupunkipyöräpalvelua kehitetään. Toimenpiteillä pyritään mm. sujuvoittamaan matkaketjuja, jotka yhdistävät pyöräilyä ja julkisia liikennevälineitä, parantamaan joukkoliikenteen saavutettavuutta ja lisäämään pyöräilyn kulkutapaosuutta.

Asiasta tarkempi selvitys kokouksessa.

Close

This decision was published on 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Ask for more info

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi