Liikenneliikelaitoksen investointisuunnitelma 2019-2028

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-005513
More recent handlings
Case 2. / 79 §

Liikenneliikelaitoksen investointisuunnitelma 2019-2028

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Selostus asiasta kokouksessa.

Close

This decision was published on 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi