Liikenneliikelaitoksen investointisuunnitelma 2019-2028

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-005513
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 79 §

Liikenneliikelaitoksen investointisuunnitelma 2019-2028

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saadun informaation.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Selostus asiasta kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi