Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006221
More recent handlings
Case 2. / 413 §

Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupungintalon aulan toiminnot uudistettiin vuonna 2008. Tilat avattiin yleisölle, ja sinne sijoitettiin uusina toimintoina muun muassa monipuolista näyttelytoimintaa, neuvontaa ja asiakaspäätteitä. Visiona oli luoda aulasta olohuone kaupunkilaisille ja vierailijoille. Uudistus liittyi Senaatintorin ja Kauppatorin kortteleiden elävöittämiseen. Kaupungintalo oli keskeinen osa Torikorttelit-konseptin toteutuksessa.

Kymmenessä vuodessa koko ympäristö ja kaupungin omat tarpeet ovat muuttuneet. Kaupungintalon aulalle etsitään uutta toimintakonseptia ja käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on luoda aulaan yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin strategian viestimisen ja kaupungin kehittämiseen osallistumisen. Uutena visiona on luoda aulasta työhuone, jossa tehdään näkyväksi kaupungin kehittäminen, johon on mahdollista osallistua eri tavoin.

Aulan kehittämistä varten on perustettu työryhmä (pormestarin päätös 5.2.2018 § 14), jonka tehtävänä on kilpailuttaa kehittämiseen liittyvä palvelumuotoiluosaaminen, ohjata suunnittelu-ja toteutustyötä sekä sitouttaa henkilökunta ja relevantit asiantuntijatahot mukaan prosessiin.

Kehittäminen on aloitettu selvitystyön ja sisällöllisten tavoitteiden pohjalta osallistavana palvelumuotoilusuunnitteluprosessina, jonka on toteuttanut Kuudes Helsinki. Suunnittelun lopputulos on viimeistelyä vaille valmis. Konseptin pohjalta hankkeessa siirrytään tila- ja arkkitehtuurisuunnitteluun. Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin pohjalta toteutettavat muutostyöt saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen alustavat asiasta kokouksessa.

Close

This decision was published on 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi