Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-006221
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 413 §

Aamukouluasia: Kaupungintalon ala-aulan toimintakonseptin uudistamisen eteneminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin kaupungintalon aulan toiminnot uudistettiin vuonna 2008. Tilat avattiin yleisölle, ja sinne sijoitettiin uusina toimintoina muun muassa monipuolista näyttelytoimintaa, neuvontaa ja asiakaspäätteitä. Visiona oli luoda aulasta olohuone kaupunkilaisille ja vierailijoille. Uudistus liittyi Senaatintorin ja Kauppatorin kortteleiden elävöittämiseen. Kaupungintalo oli keskeinen osa Torikorttelit-konseptin toteutuksessa.

Kymmenessä vuodessa koko ympäristö ja kaupungin omat tarpeet ovat muuttuneet. Kaupungintalon aulalle etsitään uutta toimintakonseptia ja käyttäjäkokemusta. Tavoitteena on luoda aulaan yhtenäinen kokonaisuus, joka mahdollistaa kaupunkilaisille ja vierailijoille kaupungin strategian viestimisen ja kaupungin kehittämiseen osallistumisen. Uutena visiona on luoda aulasta työhuone, jossa tehdään näkyväksi kaupungin kehittäminen, johon on mahdollista osallistua eri tavoin.

Aulan kehittämistä varten on perustettu työryhmä (pormestarin päätös 5.2.2018 § 14), jonka tehtävänä on kilpailuttaa kehittämiseen liittyvä palvelumuotoiluosaaminen, ohjata suunnittelu-ja toteutustyötä sekä sitouttaa henkilökunta ja relevantit asiantuntijatahot mukaan prosessiin.

Kehittäminen on aloitettu selvitystyön ja sisällöllisten tavoitteiden pohjalta osallistavana palvelumuotoilusuunnitteluprosessina, jonka on toteuttanut Kuudes Helsinki. Suunnittelun lopputulos on viimeistelyä vaille valmis. Konseptin pohjalta hankkeessa siirrytään tila- ja arkkitehtuurisuunnitteluun. Tavoitteena on, että suunnitteluprosessin pohjalta toteutettavat muutostyöt saadaan päätökseen kuluvan vuoden aikana.

Yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti ja kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen alustavat asiasta kokouksessa.

Stäng

Detta beslut publicerades 13.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

pormestari
Jan Vapaavuori

Mer information fås av

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi