Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja asemakaavapäällikön vastuulla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006366
More recent handlings
§ 4

Kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun eräiden työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja asemakaavapäällikön vastuulla

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti, että jäljempänä mainituilla työsuhteessa olevilla henkilöillä on oikeus asemakaavapäällikön vastuulla toteuttaa hankintoja, edellyttäen että

  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä, hallintosääntöä, talousarvion noudattamisohjetta ja harmaan talouden torjuntaohjetta
  • toteutettavan hankinnan arvo ei ylitä jäljempänä henkilön kohdalla mainittua euromäärää (arvonlisäveroton arvo)
  • hankinta ei edellytä tarjouskilpailun ratkaisemista
Työntekijän nimi  
Nimike
Hankinnan arvo euroa
 
 
 
Ulla Kuitunen
Yksikön päällikkö
60 000
Antti Varkemaa
Yksikön päällikkö
60 000

Hankinnat on dokumentoitava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä työnjohdollinen määräys on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 20 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan viranhaltija voi oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla, mikäli se on toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta tarpeen. Yllä mainitut oikeudet ovat tarpeen toimialan toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta.

This decision was published on 05.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marja Piimies, asemakaavapäällikkö, puhelin: 09 310 37329

marja.piimies@hel.fi

Decisionmaker

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö