Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006828
More recent handlings
§ 7

Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet ja näiden varahenkilöt

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti, että arviointipäällikkö toimii seuraavien tarkastajien lähiesimiehenä: Petri Jäske, Liisa Kähkönen, Tarja Palomäki ja Jari Ritari ja että tarkastuspäällikkö toimii seuraavien tarkastajien lähiesimiehenä: Katja Bosisio-Hillberg, Harri Hynninen ja Kirsi-Marie Kaito.

Arviointipäällikkö ja tarkastuspäällikkö päättävät edellä mainittujen henkilöiden osalta vuosilomista, sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja liukumavapaista sekä hyväksyvät työajanseurantaraportit ja niihin tehtävät muutokset.

Controller päättää hallintosihteerin ja johdon sihteerin osalta vuosilomista, sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja liukumavapaista sekä hyväksyy työajanseurantaraportit ja niihin tehtävät muutokset.

Arviointipäällikön, tarkastuspäällikön tai controllerin estyneenä ollessa tarkastusjohtaja päättää edellä mainituista asioista.

Arviointipäällikön varahenkilö arviointiprosessissa on johtava tuloksellisuustarkastaja Liisa Kähkönen. Tarkastuspäällikön varahenkilö tarkastusprosessissa on kaupunkitarkastaja Katja Bosisio-Hillberg.

Tämä päätös kumoaa 3.11.2016 tehdyn päätöksen (11 §).

Päätöksen perustelut

Viraston toimintasäännön mukaan tarkastajien lähiesimiehenä toimii arviointipäällikkö tai tarkastuspäällikkö tarkastusjohtajan päätöksen mukaisesti. Tukipalveluja hoitavien henkilöiden lähiesimiehenä toimii controller.

This decision was published on 14.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja