Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-006828
More recent handlings
§ 9

Tarkastusviraston henkilökunnan lähiesimiehet

Tarkastusjohtaja

Päätös

Tarkastusjohtaja päätti, että arviointipäällikkö toimii Katja Bosisio-Hillbergin ja tarkastuspäällikkö Petri Jäsken lähiesimiehenä.

Arviointipäällikkö ja tarkastuspäällikkö päättävät edellä mainittujen henkilöiden osalta vuosilomista, sairauslomista, tilapäisistä hoitovapaista ja liukumavapaista sekä hyväksyvät työajanseurantaraportit ja niihin tehtävät muutokset.

Arviointipäällikön tai tarkastuspäällikön estyneenä ollessa tarkastusjohtaja päättää edellä mainituista asioista.

Päätöksen perustelut

Viraston toimintasäännön mukaan tarkastajien lähiesimiehenä toimii arviointipäällikkö tai tarkastuspäällikkö tarkastusjohtajan päätöksen mukaisesti.

This decision was published on 03.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Outi Helin, hallintosihteeri, puhelin: 358931036476

outi.helin@hel.fi

Decisionmaker

Timo Terävä
tarkastusjohtaja