Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009252
More recent handlings
Case 4. / 573 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt, että mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä sen arvioitaviksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Uudistuksen aikataulun siirtyminen ja epävarmuus vaikuttavat myös alueelliseen valmisteluun ja kaupunkien omaan kehitystyöhön.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Close

This decision was published on 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi