Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009252
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 573 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Sote- ja maakuntauudistuksen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia valmistellaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin edellyttänyt, että mietintöluonnokset valinnanvapaus-, sote- ja maakuntalakiehdotuksista saatetaan vielä sen arvioitaviksi ennen lakien lopullista hyväksymistä.

Uudistuksen aikataulun siirtyminen ja epävarmuus vaikuttavat myös alueelliseen valmisteluun ja kaupunkien omaan kehitystyöhön.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi