Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009519
More recent handlings
§ 18

Hankinta, turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan optiokauden käyttöönotto ajalle 16.11.2018-16.11.2019, Talpa

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnan ensimmäisen optiokauden käyttämisestä ajalla 16.11.2018-16.11.2019

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on päätöksellä HEL 2015-006601 §22 8.10.2015 hyväksynyt Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) tarjouksen turvakassan ja setelilaskimen ja niihin liittyvän ylläpitopalvelun hankinnasta kolmeksi vuodeksi ajalle 16.11.2015-16.11.2018. Päätöksen mukaan hankintaan kuuluu yhden vuoden pituinen optiokausi.

Päätöksen mukaan Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja valtuutettiin päättämään erikseen suoraa hankintaa käyttäen ensimmäisen optiokauden käyttöönotosta ennen perussopimuskauden päättymisestä. Perussopimuskausi päättyy 16.11.2018. Päätöksen liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 8.10.2015, jonka liitteenä on Intermarketing Oy:n (yhtiön nimi on 21.12.2017 alkaen ollut Loomis Value Solutions Oy) 16.11.2015 allekirjoittama hankintasopimus liitteineen.

This decision was published on 14.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pasi Rauhaniemi, vs. osastopäällikkö, puhelin: 09 310 25250

pasi.rauhaniemi@hel.fi

Decisionmaker

Tuija Kuivalainen
toimitusjohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.