Valtuustoaloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä,

HEL 2018-009594
More recent handlings
Case 7. / 77 §

Valtuutettu Petra Malinin aloite lentomatkustamisesta aiheutuvien päästöjen vähentämisestä

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat toivomusponnet:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet sille, että seurataan lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään, ja että vaikutuksista tuodaan selvitys tiedoksi kaupunginhallitukselle Hiilineutraali Helsinki -toimintaohjelman raportoinnin yhteydessä. (Petra Malin)
 
 
 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten kaupungin matkustusohjeiden uudistamisen yhteydessä kaupungin välttämättömien työmatkojen yhteydessä sallitaan paremmin matkan pidentäminen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin niin lentoliikenteen kuin muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi. (Mari Holopainen)

Käsittely

Keskustelun kuluessa ehdotettiin hyväksyttäväksi kaksi toivomuspontta.

Valtuutettu Petra Malin ehdotti valtuutettu Silvia Modigin kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet sille, että seurataan lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään, ja että vaikutuksista tuodaan selvitys tiedoksi kaupunginhallitukselle Hiilineutraali Helsinki -toimintaohjelman raportoinnin yhteydessä.

Valtuutettu Mari Holopainen ehdotti valtuutettu Jussi Chydeniuksen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten kaupungin matkustusohjeiden uudistamisen yhteydessä kaupungin välttämättömien työmatkojen yhteydessä sallitaan paremmin matkan pidentäminen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin niin lentoliikenteen kuin muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Äänestysjärjestys

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestettiin erikseen.

1 äänestys

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet sille, että seurataan lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään, ja että vaikutuksista tuodaan selvitys tiedoksi kaupunginhallitukselle Hiilineutraali Helsinki -toimintaohjelman raportoinnin yhteydessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 52
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Abdirahim Husu Hussein, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Jenni Pajunen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 6
Perttu Hillman, Pia Kopra, Otto Meri, Dani Niskanen, Wille Rydman, Mirita Saxberg

Tyhjä: 23
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Mika Ebeling, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Matti Niiranen, Mia Nygård, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Laura Varjokari, Maarit Vierunen

Poissa: 4
Alviina Alametsä, Eero Heinäluoma, Heimo Laaksonen, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Petra Malinin ehdottaman toivomusponnen.

2 äänestys

Valtuutettu Mari Holopaisen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten kaupungin matkustusohjeiden uudistamisen yhteydessä kaupungin välttämättömien työmatkojen yhteydessä sallitaan paremmin matkan pidentäminen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin niin lentoliikenteen kuin muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 43
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Mia Haglund, Atte Harjanne, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Abdirahim Husu Hussein, Kati Juva, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Johanna Laisaari, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Jarmo Nieminen, Laura Nordström, Johanna Nuorteva, Maria Ohisalo, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Mirita Saxberg, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Thomas Wallgren, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 3
Nuutti Hyttinen, Pia Kopra, Otto Meri

Tyhjä: 35
Ted Apter, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Jörn Donner, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Perttu Hillman, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Silvia Modig, Björn Månsson, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Daniel Sazonov, Ilkka Taipale, Matias Turkkila, Laura Varjokari, Mauri Venemies, Maarit Vierunen

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Heimo Laaksonen, Wille Rydman, Sampo Terho

Kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.

See table with voting results

Äänestys 1

Ayes: Kaupunginvaltuusto edellyttää että selvitetään mahdollisuudet sille, että seurataan lentämistä koskeviin ohjeistuksiin ja käytäntöihin tehtävien muutosten vaikutuksia lentäen tehtävän työmatkustamisen määrään, ja että vaikutuksista tuodaan selvitys tiedoksi kaupunginhallitukselle Hiilineutraali Helsinki -toimintaohjelman raportoinnin yhteydessä.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Anttila, Maija No council group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo No council group
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Modig, Silvia No council group
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Nordström, Laura No council group
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Parpala, Matti No council group
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Hillman, Perttu No council group
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Donner, Jörn No council group
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eero No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
No council group 16 1 6 2
Vihreä valtuustoryhmä 14 0 0 1
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 7 0 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 6 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 2 3 11 1
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 4 0

Äänestys 2

Ayes: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään, miten kaupungin matkustusohjeiden uudistamisen yhteydessä kaupungin välttämättömien työmatkojen yhteydessä sallitaan paremmin matkan pidentäminen omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin niin lentoliikenteen kuin muun liikenteen päästöjen vähentämiseksi.

Noes: Vastustaa

Member Political group
Abdulla, Zahra No council group
Alametsä, Alviina Vihreä valtuustoryhmä
Anttila, Maija No council group
Arhinmäki, Paavo No council group
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Chydenius, Jussi Vihreä valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hernberg, Kaisa No council group
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Hussein, Abdirahim Husu No council group
Juva, Kati Vihreä valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko No council group
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Koivulaakso, Dan No council group
Korkkula, Vesa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Laisaari, Johanna Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Moisio, Elina No council group
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Nieminen, Jarmo No council group
Nordström, Laura No council group
Nuorteva, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Pennanen, Petrus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Puska, Pekka No council group
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ruotsalainen, Nelli No council group
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Stranius, Leo Vihreä valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Wallgren, Thomas Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna No council group
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Arajärvi, Pentti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Donner, Jörn No council group
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Hillman, Perttu No council group
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Järvinen, Jukka No council group
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Klemetti, Tapio Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskinen, Kauko No council group
Koulumies, Terhi No council group
Modig, Silvia No council group
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Nygård-Peltola, Mia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia No council group
Parpala, Matti No council group
Pelkonen, Jaana No council group
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel No council group
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Turkkila, Matias Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Varjokari, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Venemies, Mauri Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Close
Member Political group
Heinäluoma, Eero No council group
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Terho, Sampo No council group
Close
By political group
Political group Ayes Noes Blank Absent
Vihreä valtuustoryhmä 15 0 0 0
No council group 13 0 10 2
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 5 0 3 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 5 0 1 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 2 0 3 0
Keskustan valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 1 14 1
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 1 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 2 3 1
Close

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Valtuutettu Petra Malin ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki sitoutuu toimimaan aktiivisesti lentomatkustamisen päästöjen vähentämiseksi. Helsingin tulee selvittää keinoja vähentää helsinkiläisten lentomatkustamista tekemällä vähäpäästöisempiä matkustusmuotoja tukevaa liikennepolitiikkaa sekä kannustamalla helsinkiläisiä lähimatkailuun ja yrityksiä työmatkalentämisen vähentämiseen. Kaupungin tulee myös selvittää kaupungin oman työmatkalentämisen määrä ja sen aiheuttamat päästöt, ja mahdollinen tarve kaupungin työmatkalentämisen vähentämiseen. Esitämme myös, että kaupunki selvittää mahdollisuuden suorittaa hiilidioksidipäästöjen kompensaatiomaksut kaupungin omista lentomatkoista.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloite, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lentomatkustaminen ja sen infrastruktuuri eivät sinänsä kuulu kaupungin toimialaan tai toimivaltaan. Kaupunkistrategian mukaisesti liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä niin pyöräilyn ja kävelyn suosiota lisäämällä kuin sähköautojen, sähköbussien ja raidejoukkoliikenteen osuutta nostamalla. Helsingissä luodaan edellytykset sähköautojen määrän voimakkaalle kasvulle mahdollistamalla sähköautojen julkisen latausinfran rakentaminen markkinaehtoisesti. Helsinki osallistuu siten aktiivisesti toimenpiteillään ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön virkamatkojen tarve arvioidaan aina tapauskohtaista harkintaa käyttäen. Kaupungin matkustusohjeiden mukaan virkamatka tehdään niin lyhyessä ajassa ja vähin kokonaiskustannuksin kuin mahdollista ottaen huomioon matkan ja hoidettavien tehtävien tarkoituksenmukainen suorittaminen.

Helsingin kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut lentomatkustamisen matkatoimistopalvelut. Matkatoimistopalvelujen tuottajana on American Express Global Business Travel (GBT). Keskittämisen etuna on, että kaupungilla on yhtenäinen toimintamalli lentomatkoja varattaessa. Lisäksi GBT:lla on selkeät ohjeet lentomatkustajille mahdollisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa. Matkapalvelut tilataan pääsääntöisesti kyseisestä matkatoimistosta.

GBT matkanjärjestäjänä kertoo toteuttavansa vastuullista liiketoimintaa taloudellisissa, sosiaalisissa ja ympäristöasioissa. Yritys on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa erilaisia raportointiratkaisuja, joita voidaan hyödyntää ympäristö- ja vastuullisuusraporteissa. Lentojen seuranta perustuu lentolippujen etäisyystietoihin sekä Corinair-nimisen ilmailualan järjestön tietoihin konekohtaisista päästöistä. Kasvihuonepäästöjen laskennassa käytetään eurooppalaista standardia, joissa huomioidaan nousujen ja laskujen määrät.

GBT:n raportin mukaan vuonna 2018 Helsingin kaupungin työntekijät matkustivat lentäen yhden suuntaisia lentoja yhteensä 6470 kertaa. Matkojen pituus oli yhteensä 10 637 707 kilometriä ja hiilidioksidipäästöt näiltä lennoilta olivat yhteensä 1 028 119 kiloa. Lentolippuja kirjattiin yhteensä 3027 kpl.

Kaupungin voimassa oleva virkamatkaohjeistus kannustaa virkamatkojen tekemiseen julkisilla kulkuvälineillä. Korvaus virkamatkoista maksetaan aina edullisimman matkustustavan mukaan. Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota hiilineutraaliin matkustamiseen ja soveltuvin osin mahdollistamaan myös lentämistä vähäpäästöisemmän vaihtoehdon käyttäminen. Myös matkatoimistopalveluita ollaan kilpailuttamassa vuonna 2019 ja kilpailutuksessa tullaan kiinnittämään huomiota vastuullisen lentomatkustamiseen ja mahdolliseen lentojen päästökompensaation maksamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee panostaa nykyistä enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkiä korvaamaan osa virkamatkoista etäyhteyden kautta tapahtuvilla tapaamisilla. Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli lentämiseen ei ole painavaa syytä ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on sitoutunut Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelmassaan kantamaan vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Close

Kaupunginhallitus 11.02.2019 § 118

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki:

Perustelujen toiseksi viimeisen kappaleen virke "Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota myös hiilineutraaliin matkustamiseen." muutetaan muotoon:

"Kaupungin henkilöstön virkamatkaohjeistusta ollaan uudistamassa vuoden 2019 aikana ja uudistamisessa tullaan kiinnittämään huomiota hiilineutraaliin matkustamiseen ja soveltuvin osin mahdollistamaan myös lentämistä vähäpäästöisemmän vaihtoehdon käyttäminen."

Perustelujen viimeisen kappaleen alkuun lisäys:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin tulee panostaa nykyistä enemmän etäyhteyksien käyttöön ja pyrkiä korvaamaan osa virkamatkoista etäyhteyden kautta tapahtuvilla tapaamisilla."

Perustelujen viimeisen kappaleen virke "Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli se on ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta perusteltua." muutetaan muotoon:

"Kaupunginhallitus toteaa, että kotimaan virka- ja työmatkat tulee pääsääntöisesti suorittaa muulla tavoin kuin lentäen, mikäli lentämiseen ei ole painavaa syytä ajankäytön tehokkuuden ja kokonaiskustannusten kannalta."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

04.02.2019 Pöydälle

28.01.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo@hel.fi
Close

This decision was published on 08.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 64928

sari.kuutamo@hel.fi