Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-009841
More recent handlings
§ 3

Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla nuorisopalvelukokonaisuuden kulttuurisen nuorisotyön yksikön vastaaville tuottajille

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti oikeuttaa liitteessä 1 olevat työsuhteessa olevat henkilöt toteuttamaan toimintaan liittyviä hankintoja 24.9.2018 lähtien edellyttäen, että

  • toimialan talousarviossa (tai projektilla) on asianomaista hankintaa varten käytettävissä määrärahaa
  • toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
  • hankinnan arvonlisätön arvo ei ylitä liitteessä työntekijän kohdalla mainittu euromäärää
  • hankinnan toteutuksessa noudatetaan lainsäädäntöä ja muuta annettua ohjeistusta
  • henkilö työskentelee Kulttuurisessa nuorisotyöyksikössä vastaavan tuottajan tehtävässä

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (22.6.2016, 196 §) hallintosäännön luvun 8 mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

This decision was published on 28.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Hovi, suunnittelija, puhelin: 09 310 89054

merja.hovi@hel.fi

Minna Kaljunen, ts. toiminnanjohtaja, puhelin: 09 31023470

minna.kaljunen@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö

Attachments

1. liite1_vastaavien tuottajien hankintavaltuudet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.