Hankinta, talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-010102
More recent handlings
§ 6

Talviasfalttityöt 1.12.2018 - 30.4.2019, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1 ja 2

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Asfalttikallio Oy:n 22.2.2019 ja 11.3.2019 antamat lisätyötarjoukset:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Talvipäällystystöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut talvipäällystystöiden urakan ajalle 1.12.2018 - 30.4.2019. Hankinta tehtiin lokakuussa 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen antanut Asfalttikallio Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 5.11.2018 / 68 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Kummankin lisätyön tarve on aiheutunut Mechelininkadun työmaalla. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen ja talvipäällystystöiden osalta aliurakoitsijana toimii Asfalttikallio Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttamisen Infra 1 -yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään näiden töiden osalta.

Saatuja lisätyötarjouksia voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 2 230,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet:
- "LT1; Lautakouru vesikuppeineen, 20,00 €/m, arvioitu tarve 24 metriä"
- "LT2; Bitumijuotos, sokkelin reuna, 875,00 €/erä, arvioitu tarve 2 erää"
lisätään urakan puitesopimuksille 4700001711 ja 4700001712, ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

This decision was published on 18.03.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous 1
2. Lisätyötarjous 2

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.