Toimielimen kokoonpanon muutos, tarkastuslautakunta, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2018-010197
More recent handlings
Case 2. / 79 §

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 valinnut Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Ihanuksen (Kesk.) 7.6.2017 (§ 262)
varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jukka Ihanus pyysi 30.9.2018 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi Uudenmaan maakuntahallituksen jäseneksi. Valtuusto on myöntänyt 7.11.2018 hänelle eron ja valinnut tilalle uuden henkilön.

Close

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 653

Close

This decision was published on 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Ask for more info

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi