Toimielimen kokoonpanon muutos, tarkastuslautakunta, luottamustehtävästä eroaminen

HEL 2018-010197
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 79 §

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 7.11.2018 valinnut Timo Latikan varajäseneksi (Sanna Lehtisen henkilökohtainen varajäsen) tarkastuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi Jukka Ihanuksen (Kesk.) 7.6.2017 (§ 262)
varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi. Jukka Ihanus pyysi 30.9.2018 eroa tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta tultuaan valituksi Uudenmaan maakuntahallituksen jäseneksi. Valtuusto on myöntänyt 7.11.2018 hänelle eron ja valinnut tilalle uuden henkilön.

Stäng

Kaupunginhallitus 22.10.2018 § 653

Stäng

Detta beslut publicerades 27.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi