Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-010281
More recent handlings
Case 2. / 733 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla olivat hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, yhteysjohtaja Inga Nyholm ja erityissuunnittelija Riikka Henriksson.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi 7.11.2018 mietintöluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 vp), valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 52/2017 vp). Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta valiokunta ehdottaa lukuisia muutoksia useisiin pykäliin.

Mietintöluonnokset ovat luettavissa eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx(Link leads to external service).

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että hallituksen esitykset muodostavat oikeudellisen kokonaisuuden ja edellyttänyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset esityksistä saatetaan vielä yhtäaikaisesti perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi.

Perustuslakivaliokunnan annettua lausuntonsa mietintöluonnoksista sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Uudistuksen aikataulun siirtyminen ja epävarmuus vaikuttavat merkittävästi alueelliseen valmisteluun ja kaupunkien omaan kehitystyöhön.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Close

This decision was published on 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi