Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-010281
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 733 §

Aamukouluasia: Tilannekatsaus sote- ja maakuntauudistukseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana paikalla olivat hallintoylilääkäri Jukka Pellinen, yhteysjohtaja Inga Nyholm ja erityissuunnittelija Riikka Henriksson.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi 7.11.2018 mietintöluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta (HE 15/2017 vp), valinnanvapauslaista (HE 16/2018 vp) sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista koskevasta laista (HE 52/2017 vp). Hallituksen esitysten peruslähtökohdat säilyisivät ennallaan, mutta valiokunta ehdottaa lukuisia muutoksia useisiin pykäliin.

Mietintöluonnokset ovat luettavissa eduskunnan verkkosivuilla osoitteessa https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/sosiaali-ja-terveysvaliokunta/Sivut/default.aspx(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Perustuslakivaliokunta on katsonut, että hallituksen esitykset muodostavat oikeudellisen kokonaisuuden ja edellyttänyt, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnokset esityksistä saatetaan vielä yhtäaikaisesti perustuslakivaliokunnan arvioitaviksi.

Perustuslakivaliokunnan annettua lausuntonsa mietintöluonnoksista sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa vielä uudistuksen käsittelyä. Mietinnöt valmistuvat sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen käsittelyn jälkeen.

Uudistuksen aikataulun siirtyminen ja epävarmuus vaikuttavat merkittävästi alueelliseen valmisteluun ja kaupunkien omaan kehitystyöhön.

Pormestari antaa asiasta tilannekatsauksen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi