Hankinta, pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, Rakentamispalveluliikelaitos

HEL 2018-011129
More recent handlings
§ 3

Staran pienlouhintatyöt 1.1.2019 - 31.12.2020, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 1

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä PMM-Louhinta Oy:n 18.1.2019 antaman lisätyötarjouksen:
"Kaivinkone >20tn, yksikköhintaan 68 €/h", arvioitu tarve 500 tuntia".

Lisätyöpäätöksen ennakoitu arvo on yhteensä 34 000 euroa.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia erikoisosaamista vaativia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Pienlouhintatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut pienlouhintatöiden urakan ajalle 1.1.2019 - 31.12.2020. Hankinta suoritettiin loppuvuodesta 2018 avointa hankintamenettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt PMM-Louhinta Oy valittiin urakoitsijaksi. Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätös 13.12.2018 / 129 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut kaupunkitekniikan rakentamisen työmailla jossa urakoitsijan kaivinkoneen käyttö osana louhintatöitä on todettu tarpeelliseksi. Urakoitsijan konekaluston käytön tarve on aiheutunut muuttuneista työtavoista ja palvelutason noston tarpeesta. Tarve ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa, siksi sopimusta joudutaan täydentämään kaivinkonetyön osalta urakka-aikana.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä eikä sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattu työvaihe "LT1 KKH >20tn, yksikköhintaan 68 €/h, arvioitu tarve 500 h" lisätään urakan puitesopimuksen 4700001770 ja se on käytettävissä tarpeen mukaan urakka-aikana 1.1.2019 - 31.12.2020.

This decision was published on 29.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.