Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-011656
More recent handlings
§ 33
This decisionmaker is no longer active

Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

Tietohallintopäällikkö

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti jatkaa Hewlett Packard Enterprise palvelusopimusta vuodelle 2019 (tukitunnus: OPETUSVIR-1). Palvelutunnukset 107463487502 ja 107270310990 irtisanotaan tarpeettomina.

Päätöksen perustelut

Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterprisen kautta hankitun VMWare-lisenssin ylläpitoa.

Palvelusopimukselle jäävät laitteistotunnuksella (SAR) OPE-VMWARE01 ja palvelutunnuksella (SAID) 107689932542 olevien VMWare-lisenssien ylläpito HPE Software Technical Unlimited Support –tasolla. Palvelusopimuksen vuosihinta on 16 838,40 euroa (alv 0%).

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterpriseltä hankitun lisenssin ylläpitoa, joiden siirtäminen toisen toimittajan ylläpidettäväksi ei ole mahdollista lisenssien ylläpidon yksinoikeudesta johtuvasta syystä.

Kustannukset maksetaan tililtä 486100 1483002014.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Sovelletut säännökset: Hankintalaki (1397/2016) 40 § ja 123 §.

This decision was published on 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Tapio Rautamäki, atk-suunnittelija, puhelin: 09 310 46400

tapio.rautamaki@hel.fi

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.