Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-011656
Ärendet har nyare handläggningar
§ 33
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Hankinta, Hewlett Packard Enterprise palvelusopimus

Informationsförvaltningschef

Päätös

Tietohallintopäällikkö päätti jatkaa Hewlett Packard Enterprise palvelusopimusta vuodelle 2019 (tukitunnus: OPETUSVIR-1). Palvelutunnukset 107463487502 ja 107270310990 irtisanotaan tarpeettomina.

Päätöksen perustelut

Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterprisen kautta hankitun VMWare-lisenssin ylläpitoa.

Palvelusopimukselle jäävät laitteistotunnuksella (SAR) OPE-VMWARE01 ja palvelutunnuksella (SAID) 107689932542 olevien VMWare-lisenssien ylläpito HPE Software Technical Unlimited Support –tasolla. Palvelusopimuksen vuosihinta on 16 838,40 euroa (alv 0%).

Hankintalain (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä, jos vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Palvelusopimus koskee kahtatoista Hewlett Packard Enterpriseltä hankitun lisenssin ylläpitoa, joiden siirtäminen toisen toimittajan ylläpidettäväksi ei ole mahdollista lisenssien ylläpidon yksinoikeudesta johtuvasta syystä.

Kustannukset maksetaan tililtä 486100 1483002014.

Hankinnassa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Sovelletut säännökset: Hankintalaki (1397/2016) 40 § ja 123 §.

Detta beslut publicerades 03.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Tapio Rautamäki, atk-suunnittelija, puhelin: 09 310 46400

tapio.rautamaki@hel.fi

Bilagor

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 20 k.

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.