Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, Opetushallitus

HEL 2018-012331
More recent handlings
§ 7

Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan saadun valtionavustuksen jakaminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa tutoropettajatoimintaan saadun 536 776 euron valtionavustuksen siten, että tutoropettajien palkkamenoihin varataan 516700 euroa ja kehittämispalvelujen hallinnoitavaksi kehittämispäiviä ja -seminaareja varten varataan 20076 euroa (sisäinen tilaus 1486002013, projektinumero 14130010014040). Tutoropettajien palkkoihin varattu 516700 euroa jakaantuu seuraavasti ajalle 1.1.2019-31.7.2020:

- perusopetuksen palvelukokonaisuuden tutoropettajien palkkoihin 464000 euroa (sisäinen tilaus 1430000121 , projektinumero 14130010014040)
- ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden tutoropettajien palkkoihin 52700 euroa (sisäinen tilaus 1453000121, projektinumero 14130010014040).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta 23.01.2019 siten, että hyväksytyt kokonaismenot ovat 670 971 euroa, josta avustuksen osuus on 536776 euroa ja omarahoitusosuus on 134195 euroa, joka muodostuu perusopetuksen asiantuntijaopettajien palkoista.

This decision was published on 25.02.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pertti Joona, pedagogisten palveluiden päällikkö, puhelin: 09 310 86232

pertti.joona@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja