Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, Opetushallitus

HEL 2018-012331
More recent handlings
§ 103

Perusopetuksen tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen, toiminnanrahoitus kouluissa

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa vuoden 2020 kevätlukukaudelle kouluille aiemmin jaetun määrärahan (285 322 euroa) lisäksi 178 678 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Hankkeen menot tiliöidään seuraavasti:
Projektinumero:
14130010014058 Tutoropettajatoiminta 19-20
Sisäinen tilaus:
koulun oma 21-päättyvä sisäinen tilaus (143xxxxx21)

Päätöksen perustelut

Tutoropettajatoimintaan saadun 536 776 euron suuruinen valtionavustus aikavälille 1.1.2019-31.7.2020 jakaantuu perusopetusjohtajan 14.2.2019 § 7 tekemän päätöksen mukaan suomenkielisen perusopetuksen osuuteen 464 000 euroa, ruotsinkielisen perusopetuksen osuuteen 52 700 euroa ja kehittämispalvelujen (kehittämispäiviä ja –seminaareja varten) osuuteen 20 076 euroa. Projektin omarahoitusosuus on 134 195 euroa, joka katetaan osin asiantuntijaopettajien palkka-kustannuksilla ja osin kehittämispalveluiden määrärahoilla.

This decision was published on 02.12.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anneli Hankala, controller, puhelin: 09 310 23039

anneli.hankala@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Tutoropettaja-avustuksen jako kevät 2020

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.