Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-012551
More recent handlings
Case 3. / 130 §

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön kolmannen esityksen kokouksen kymmenentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi ja hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Espoon kaupunki (84,4 %) ja Helsingin kaupunki (15,6 %).

Ykkösvaiheen matkustajaliikenne Ruoholahdesta Matinkylään alkoi 18.11.2017. Asemat ja rata luovutettiin HKL:n (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) käyttöön 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. Metroliikenteestä vastaa HKL, joka myös vastaa asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta. HSL (Helsingin seudun liikenne) suunnittelee ja tilaa toimialueensa joukkoliikenteen.

Toisessa vaiheessa rakentuu seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee koko 21 kilometrin matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Close

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi