Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-012551
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 130 §

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä kansliapäällikön kolmannen esityksen kokouksen kymmenentenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi ja hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Espoon kaupunki (84,4 %) ja Helsingin kaupunki (15,6 %).

Ykkösvaiheen matkustajaliikenne Ruoholahdesta Matinkylään alkoi 18.11.2017. Asemat ja rata luovutettiin HKL:n (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) käyttöön 3.10.2017. Kahdeksan asemaa ja rata teknisine järjestelmineen jäivät Länsimetro Oy:n omistukseen. Metroliikenteestä vastaa HKL, joka myös vastaa asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta. HSL (Helsingin seudun liikenne) suunnittelee ja tilaa toimialueensa joukkoliikenteen.

Toisessa vaiheessa rakentuu seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa; Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko. Metro kulkee koko 21 kilometrin matkan maan alla kahdessa rinnakkaisessa tunnelissa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi